The Fantastic Iskrip - Iskrip - It Looks Good On You.

lars jonsson

Svenska naturmålare är en stor inspirationskälla för mig. Jag sysslar själv med svenskt naturmåleri, fast med en lite annan infallsvinkel är mina förebilder. Särskilt intresserad är jag av fågelmotiv, och där kommer lars jonsson in i bilden. Han är expert på att skildra fågelmotiv med en varm och inbjudande känsla. Han är en mästare på det nordiska ljuset och hans sätt att hantera ljus och skugga lägger en ytterligare dimension till hans målningar. Att måla som han är en nåd att stilla bedja om. Jag kommer att fortsätta att hålla mig underrättad om Lars Jonssons verk.